Voittoisaa suunnittelua eli tilinpäätöksen ennakointia

Kuluvan vuoden tilinpäätös saattaa vielä tuntua etäiseltä ajatukselta, mutta siihen kannattaa suhtautua ennakoivasti. Nyt ennättää nimittäin vielä vaikuttaa sekä kuluvan tilikauden lukuihin että tulevan vuoden suunnitelmiin ja välttää kiireen vuodenvaihteessa.

Miten tilinpäätöstä sitten voi suunnitella ennakoivasti? Tässä kolme vinkkiä, ole hyvä.

1. Tapaa talousasiantuntijasi

Keskustele tilitoimistosi kanssa, miten tilikausi on sujunut taloudellisesti. Ennen kaikkea on tärkeää pohtia, millaiset loppuvuoden tulosodotukset ovat ja miten ne voidaan saavuttaa. Tarvitaanko toimenpiteitä esimerkiksi myynnin kasvattamiseksi? Vai onko syytä pienentää kuluja, jotta saataisiin parannettua tulosta? Kun tilikauden tulosta ennakoi riittävän aikaisessa vaiheessa, jää aikaa myös vaikuttaa maksettaviin veroihin.
Yrityksen tulokseen ja verotukseen vaikuttavat myös yrityksen, sen omistajan ja hänen lähipiirinsä väliset liiketoimet, luontoisedut sekä lomapalkkavelan määrä, joten ne on hyvä käydä läpi. Samaten on syytä tsekata, että tiedot vaihto-omaisuudesta, saamisista ja veloista ovat oikein ja ajan tasalla.

2. Tarkista vakuutukset

Syksyn tullen on hyvä myös tarkistaa yrityksen vakuutukset, jotta ei suotta maksa liikaa ennakoita tai toisaalta joudu pulittamaan pitkää penniä jälkikäteen. Jos esimerkiksi palkkakulut ovat olleet huomattavasti ennakoitua suuremmat tai pienemmät, kannattaa uusi palkkasumma ilmoittaa työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusten perusteisiin.
Ja kun vakuutuksia alkaa pöyhiä, voi samalla miettiä, kannattaisiko niitä kilpailuttaa tulevia aikoja silmällä pitäen.

3. Varmista rekisteritiedot

Liiketoimintaa läpikäytäessä kannattaa omistaa ajatus myös rekisteritietojen tarkistukselle ja varmistaa, että ne ovat ajan tasalla. Jos vaikkapa osakepääomaa on korotettu tai hallituksessa tai tilintarkistajissa on tapahtunut muutoksia, ne pitää ilmoittaa kaupparekisteriin
Haluatko valmistautua tulevaan? Tervetuloa Pookiin talousasiantuntijasi pakeille.